Odpowiedz na poniższe pytania:  


Zaproś znajomych do projektu